De High Level Group Inclusion

Grenzen mogen niet uitsluiten. Dat vinden ook de beleidsmakers in de Euregio Maas-Rijn, Luxemburg en de districten Bitburg-Prüm en Daun van de deelstaat Rijnland-Palts.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers van gebeperkingtenzorg van 19 maart 1999 richtten ze daarom de zogenaamde High Level Group (HLG) Inclusion op. Het doel is het ontwikkelen en verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit en participatie van personen met een beperking.

De grensoverschrijdende samenwerking leidde tot meerdere concrete projecten zoals de Eurecard, Eurewelcome en de Eureregionale wedstrijd “Euregio for All”.

Bij het voorleggen van de Eurecard kregen personen met een beperking financiële of materiële voordelen bij de meest uiteenlopende aanbieders van sport, cultuur en toerisme.

Omdat de voordelen voor alle inwoners van de partnerregio’s gelden, bevordert de Eurecard niet enkel de deelname van personen met een beperking aan het maatschappelijke leven, maar ook de grensoverschrijdende mobiliteit.

Sinds in 2006 de VN- conventie over de rechten van personen met een beperking in het leven werd geroepen vormt deze de arbeidsbasis van de HLG Inclusion.

Net als voorheen vormt de inclusie en daarbij inbegrepen de non-discriminatie van personen met een beperking de focus van de expertencommissie voor alle levensdomeinen: arbeid, wonen, vrije tijd/ toerisme, opleiding, toegankelijkheid, mobiliteit en participatie (mee vorm geven, inspraak hebben, medeverantwoordelijk zijn).

De deelnemers van de HLG Inclusie trachten een antwoord te vinden op de moeilijkheden waarmee personen met een beperking geconfronteerd worden. Zij geven ook impulsen op regionaal, nationaal en Europees vlak.

Projecten

Eurecard

eurecard-recto
eurecard-verso

De Eurecard is een servicekaart die geldt als bewijs om gebruik te maken van diverse aanbiedingen en voordelen in de toeristische, culturele en sportieve sector voor personen met een beperking.

De Eurecard maakt grensoverschrijdend compensaties mogelijk voor personen met een beperking.

De Eurecard wil bijvoorbeeld vanuit Duits standpunt een bijkomend bewijs zijn t.o.v. de nationale kaart van zware beperking.

De Eurocard maakt het voor alle betrokkenen uit beide districten Bitburg-Prüm en Daun (Rijnland-Palts) en het ambtsgebied van de sociale dienst Aken (Noordrijn-Westfalen) mogelijk om gebruik te maken van de voordelen en faciliteiten, die aan personen met een beperking toegekend worden in de rest van de Euregio (provincies Luik, Belgisch– en Nederlands Limburg, en de Duitstalige gemeenschap van België).

De kaart geldt in het bijzonder bij het gebruikmaken van het culturele, sportieve en toeristische aanbod of voor het gebruik van toegankelijke infrastructuur voor personen met een beperking.

De Eurecardhouders, die in hun thuisregio erkend werden als persoon met een beperking krijgen in de andere deelnemende regio’s dezelfde mogelijkheden.

De Eurecard vervangt niet de erkenningsprocedure van beperking in de onderscheiden regio’s. Zij geeft ook geen recht op woonplaatsafhankelijke voordelen op grond van fiscale of sociale wetgeving of het beroep doen op medische zorgen.

Voorbeelden:

Voordelen voor de bezitter van de Eurecard kunnen zijn: een gratis lidkaart of een vermindering zijn van de prijs van een lidkaart van verenigingen of een korting op de toegangsprijzen voor alle soorten van evenementen (bijv. beurzen, sportevenementen, ontspanningsevenementen en conferenties), musea, tentoonstellingen of bijv. toegang tot zwembaden.

Het kan zijn dat een Duitse gemeente reeds aan personen met een beperking bij voorlegging van een gebeperkingtenkaart een vrijstelling of vermindering geeft van de toegangsprijs, bijvoorbeeld voor een zwembad. In dat geval kunnen niet enkel Duitse personen met een beperking met een gebeperkingtenkaart genieten van deze voordelen maar ook personen met een beperking uit België en Nederland. Ze moeten wel beschikken over een Eurocard. Ook moet de eigenaar zich vrijwillig aangesloten hebben bij het Eurecardproject.

De Eurecardhouders kunnen in de deelnemende regio’s gebruik maken van compensaties, voordelen of verminderingen voor zover de aanbieders vrijwillig deelnemen aan het Eurecardproject.

Euregio for All

euregio-for-all

Het project „Euregio for All“ was een euregionaal project in de vorm van een wedstrijd. Het opzet van dit project was de verbetering van de participatie van personen met een beperking op alle gebieden van het gemeenschapsleven in steden en gemeenten.

Het project richtte zich op arbeid, wonen, vrije tijd en toerisme, opleiding, toegankelijkheid en mobiliteit, participatie (mee vorm geven, inspraak hebben, medeverantwoordelijk zijn). De steden en gemeenten werden tot midden 2007 uitgenodigd om hun kandidatuur te stellen door het inzenden van hun projecten en concepten.

In oktober 2007 werd een jury samengesteld bestaande uit twee vertegenwoordigers per regio (een persoon met een beperking en een expert) die de projecten beoordeelde.

De beste projecten en goede praktijkvoorbeelden werden bekroond op 12 juni 2008 tijdens het afsluitingsevenement van het project “Euregio for all” in het Eurogress te Aken.

Deze projecten zijn in een catalogus opgenomen. Deze catalogus is een bron van suggesties, ideeën, en concrete realisaties bruikbaar voor alle maatschappelijke groepen en verantwoordelijken.

Partners

 • Wallonie
  Ministère des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

 • Vlaanderen
  Vlaamse Overheid + Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen

 • Duitstalige Gemeenschap van België
  Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

 • Luxemburg
  Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

 • Noordrijn-Westfalen
  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

 • Rijnland-Palts
  Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

Gemandateerde Organisaties

 

agentur-barrierefrei-logo